FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Antika

antika (z lat. antiquus = starý, starobylý) Kód: 522

- kultúra starovekého Grécka a Ríma, časový úsek staroveku, v ktorom sa utvorili zásluhou gréckych a rímskych tvorcov kultúrne hodnoty, ktoré sa stali základom európskej - a jej prostredníctvom do značnej miery aj svetovej - vzdelanosti. Pre filozofiu je dôležitá v prvom rade antická filozofia.

V antike majú pôvod všetky moderné európske kultúry, ktoré sa prostredníctvom ducha antiky vnutorne obnovovali a obohacovali ( L1033;14).antika>