FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Anglicko

Anglicko Anglicko (FT)

- 1. historický kraj vo Veľkej Británii, 131 752 kmý, hlavné mesto Londýn. Zaberá väčšiu časť britských ostrovov. Nížiny a hornatikny (Cornwallská, Cumberlandská a i.); 2. prenesene nesprávne názov pre celú Veľkú Britániu.

Anglicko bolo jednou z krajín, ktoré najviac získali zemepisnými objavmi a následným rozvojom svetového obchodu. Anglicko si vybudovalo veľkú koloniálnu ríšu a nahramadilo obrovské množstvá kapitálu. Uskutočnením agrárnej revolúcie získalo veľký počet voľných pracovných síl. Rozvinula a prehĺbila sa spolocenská deľba práce a vo vzniakjúcich manufaktúrach aj technická deľba práce. Samostatný význam obchodného kapitálu klesal, rástol vplyv priemyselného kapitálu. To všetko viedlo k prekonaniu merkantilistickej politiky a vytvoreniu podmienok na vznik ekonómie ako samostatnej vedy ( L1331 26).

Začiatkom 5. stor. opúšťajú Anglicko Rimania.Anglicko>