FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Augustinus, a.

Augustinus, Aurelius Sanctus (13. 11. 354 Tagaste (Numidia) dn. Souk-Ahras (Alžírsko) - 28. 8. 430 Hippo Regius (pri Kartágu)) Kód: 125

- kresťanský teológ, filozof a mystik, cirkevný otec, predstaviteľ latinske patristiky. Panenteista. Bol silno ovplyvnený novoplatonizmom Plotina

V dogmatických sporoch s rôznymi heretikmi a schizmatikmi rozvinul kresťanskú vierouku, do ktorej nechal preniknúť niektoré idey novoplatonizmu. V zhode s apoštolom Pavlom učil, že človek je od prirodzenosti neschopný konať dobré skutky (náuka o dedičnom hriechu), že však určití jednotlivci sú z milosti božej predurčení k večnéřmu spaseniu (predestinácia). Zmysel dejín spočíva v zápase dobra a zla, v boji božej obce (kresťanskej cirkvi) a obce diablovej (svetského štátu), ktorý skjončí víťazstvom kráľovstva božieho. Augustinus vidí príslušníkov božej obce aj mimo cirkvi, takže výťažky antickej kultúry sa mpžu zachovať aj v kresťanskom svete.

Boh je najvyšsím princípom a zdrojom svetla, najvyšsím absolútnym a jednotným bytím, najvyšsou pravdou a najvyšším dobrom (unum, verum, bonum). Svet stvorila božia tvorivá podstata z ničoho, všetko konečné má svoje obmedzené bytie od nej. Božia myseľ v sebe obsahuje na spôsob ideí podstatné tvary všetkých vecí, ktoré sa podľa tychto vzorov vo svete utvárajú. Poznať svet možno len poznávaním onej absolútnej pravdy, ku ktorej vedie cesta poznávaním seba samého, svojej vlastnej duše.Augustinus, A.>