FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Starovek

starovek Kód: 534

- obdobie dejín ľudstva medzi pravekom a stredovekom; historické obdobie od vzniku písma do zániku Rímskej ríše; zvyknú sa doň zaraďovať dejiny staroorientálnych ríš a klasickej antickej civilizácie ( 3. tis. pr. n. l. 5. st. n. l.). Veľmi dôležitým časovým úsekom staroveku pre Európu je antika. Dôležitou entitou, ktorú treba brať do úvahy pri štúdiu staroveku, je staroveký národ.

Počiatok staroveku sa rôzni podľa vyspelosti rôznych národov a civilizácií. Napríklad v Egypte bolo písmo známe už v dobe, kedy sa západná Európa nachádzala ešte v prehistorickom štádiu vývoja.

Starovekými civilizáciami sa nazývajú najmä národy usadené v oblasti Stredozemného mora, hlavne Gréci a Rimania. Málokedy sa týmto termínom označuje analogické obdobie dejín Číny ( L672;927).

-----------
starovek>