Line 119: Line 119:
 
==Magisterský program kognitívna veda <small>mIKV</small>==
 
==Magisterský program kognitívna veda <small>mIKV</small>==
  
* 2-IKV-102: [[CogSci Mathematics|Matematika]]
+
* 2-IKV-102: [[CogSci Mathematics|Mathematics for cognitive science]]
* 2-IKV-103: [[Fundamentals of Artificial Intelligence for Cognitive Science|Základy umelej inteligencie pre kognitívnu vedu]]
+
* 2-IKV-105: [[CogSci Programming 1|Fundamentals of programming]]
* 2-IKV-105: [[CogSci Programming 1|Základy programovania]]
+
* 2-IKV-111: [[Introduction to Psychology|Introduction to psychology]]
* 2-IKV-111: [[Introduction to Psychology|Základy psychológie]]
+
* 2-IKV-113: [[Cognitive Psychology|Cognitive psychology]]
* 2-IKV-113: [[Cognitive Psychology|Kognitívna psychológia]]
+
* 2-IKV-114: [[Introduction to Philosophy of Mind|Introduction to philosophy of mind]]
* 2-IKV-114: [[Introduction to Philosophy of Mind|Úvod do filozofie mysle ]]
+
* 2-IKV-115: [[Introduction to Computational Intelligence|Introduction to computational intelligence]]
* 2-IKV-115: [[Introduction to Computational Intelligence|Úvod do výpočtovej inteligencie]]
+
* 2-IKV-121: [[Introduction to Cognitive Science|Introduction to cognitive science]]
* 2-IKV-121: [[Introduction to Cognitive Science|Úvod do kognitívnej vedy]]
+
* 2-IKV-122: [[CogSci Semester Project|Semester project]]
* 2-IKV-122: [[CogSci Semester Project|Semestrálny projekt]]
+
* 2-IKV-123: [[Introduction to Neuroscience|Introduction to neuroscience]]
* 2-IKV-123: [[Introduction to Neuroscience|Úvod do neurovedy]]
+
 
* 2-IKV-131: [[Representation Knowledge Reasoning|Reprezentácia, poznatky a usudzovanie]]
 
* 2-IKV-131: [[Representation Knowledge Reasoning|Reprezentácia, poznatky a usudzovanie]]
 
* 2-IKV-133: [[Fundamentals of Artificial Intelligence 2|Základy umelej inteligencie (2)]]
 
* 2-IKV-133: [[Fundamentals of Artificial Intelligence 2|Základy umelej inteligencie (2)]]
* 2-IKV-136: [[Neurocomputing|Výpočtová kognitívna neuroveda]]
+
* 2-IKV-136: [[Neurocomputing|Computational cognitive neuroscience]]
* 2-IKV-141: [[Current Trends in Cognitive Psychology|Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii]]
+
* 2-IKV-141: [[Current Trends in Cognitive Psychology|Current trends in cognitive psychology]]
* 2-IKV-143: [[Philosophy of Language|Filozofia jazyka]]
+
 
* 2-IKV-164: [[Multiagent Systems|Multiagentové systémy]]
 
* 2-IKV-164: [[Multiagent Systems|Multiagentové systémy]]
 
* 2-IKV-167: [[Practical Classes in Robotics|Praktický seminár robotiky]]
 
* 2-IKV-167: [[Practical Classes in Robotics|Praktický seminár robotiky]]
* 2-IKV-181: [[Meaning and Communication|Význam a komunikácia]]
 
 
* 2-IKV-182: [[Current Theories of Consciousness|Súčasné teórie vedomia]]
 
* 2-IKV-182: [[Current Theories of Consciousness|Súčasné teórie vedomia]]
* 2-IKV-183: [[Psycholinguistics|Psycholingvistika]]
+
* 2-IKV-183: [[Psycholinguistics|Psycholinguistics]]
* 2-IKV-232: [[Cognitive Semantics and Cognitive Theory of Representation|Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie]]
+
* 2-IKV-232: [[Cognitive Semantics and Cognitive Theory of Representation|Cognitive semantics and cognitive theory of representation]]
 
* 2-IKV-233: [[Cognitive Laboratory|Kognitívne laboratórium]]
 
* 2-IKV-233: [[Cognitive Laboratory|Kognitívne laboratórium]]
* 2-IKV-236: [[Grounded Cognition|Ukotvená kognícia]]
+
* 2-IKV-236: [[Grounded Cognition|Grounded cognition]]
 
* 2-IKV-265: [[Speech Recognition|Rozpoznávanie reči]]
 
* 2-IKV-265: [[Speech Recognition|Rozpoznávanie reči]]
* 2-IKV-267: [[Mathematical Logic for Cognitive Science|Matematická logika pre kognitívnu vedu]]
+
* 2-IKV-267: [[Mathematical Logic for Cognitive Science|Mathematical logic for cognitive science]]
* 2-IKV-921: [[CogSci Diploma Thesis Seminar|Diplomový seminár]]
+
* 2-IKV-921: [[CogSci Diploma Thesis Seminar|Diploma thesis seminar]]
* 2-IKV-910: [[CogSci Diploma Thesis|Diplomová práca]]
+
* 2-IKV-910: [[CogSci Diploma Thesis|Master's thesis]]
  
 
==Predmety iných katedier==
 
==Predmety iných katedier==

Latest revision as of 21:33, 18 February 2019

Zoznam všetkých predmetov zabezpečovaných Katedrou aplikovanej informatiky

Upozornenie: Zoznam zatiaľ nezodpovedá zmenám v študijných programoch od roku 2015/2016. Na aktualizácii pracujeme.

Predmety, ktoré sú súčasťou našich študijných programov, ale sú zabezpečované inou katedrou nie sú v TOMTO zozname. Prosím pozrite si stránku pre príslušný štúdijný program, kde nájdete linky na stránky týchto predmetov, ak o nich vieme. Tiež prosím pamätajte, že niektoré predmety sú v tomto školskom roku suspendované, čo je ale vyznačené iba na stránke príslušného štúdijného programu.

Bakalársky program aplikovaná informatika AIN

Magisterský program aplikovaná informatika mAIN

Magisterský program kognitívna veda mIKV

Predmety iných katedier