FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Psychika


psychika = psychické

- predmet psychológie, ktorý má dve fenomenálne dimenzie - prežívanie a správanie sa ( L223;136). Psychiku tvorí súbor psychických javov. Psychika sa neraz tematizuje pod titulom " duša".

Na psychike možno tematizovať rôzne aspekty v súlade s kategóriami, ktoré intervenujú v jej skúmaní, napr. pri dominujúcej kategórii stavu sa tematizuje psychický stav , pri dominujúcej kategórii diania duševné dianie, pri dominujúcej kategórii procesu psychický proces, pri dominujúcej kategórii vlastnosti psychická vlastnosť, pri dominujúcej kategórii štruktúry psychická štruktúra atď.

------------
psychika>