FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vlastnosť psychická


vlastnosť psychická

- stabilný prejav psychiky indivídua, jeho ustálenie a opakovateľnosť v štruktúre osobnosti indivídua. Poznávanie psychických vlastností človeka sa uskutočňuje napr. v psychodiagnostike. Psychická vlastnosť je fixácia všeobecných stránok psychického procesu.

Súhrn psychických vlastností tvorí základ osobnosti človeka ( L222;162 L1355;31, 32).