FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dianie duševné


dianie duševné = psychika

- súbor procesov a prejavov, ktoré prebiehali alebo prebiehajú v našom vedomí ako naša osobná, subjektívna skúsenosť (napr. vnímanie, myslenie, pamäť city). Duševné dianie podmieňuje a usmerňuje naše konanie a zúcastňuje sa na utváraní našej osobnosti. Tvorí neustále jediný dynamický celok, z ktorého sa dajú jednotlivé zložky vyčleniť iba umele, s cieľom lepšie ich poznávať. Do duševného diania sa zahrnujú aj niektoré duševné pochody, ktoré sa môžu odohrávať i mimo nášho vedomia ( L326;80).