FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Správanie


správanie

- je súbor všetkých objektívne pozorovateľných aktivít entity, ktorými sa uskutočňuje vzájomné pôsobenie medzi entitou a jej okolím, napríklad správanie človeka, správanie zvieraťa, správanie systému atď.

------------
správanie>