FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Jav psychický


jav psychický

- prvok, čas», proces psychiky, ktorý je predmetom skúmania v psychológii. Psychické javy sa z hladiska kritéria premenlivosti/nepremenlivosti v čase členia na psychické stavy a psychické procesy. Z iného hµadiska sa klasifikujú na poznávacie psychické javy (napr. poznávanie), citové psychické javy (napr. emócie) a snahové psychické javy (napr. vôµa).

----------------
jav psychický>