FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Stav


stav stav (FT)

- jav, ktorý je nemenný v určitom časovom úseku. Stav je prierez, prienik celého súboru vlastností predmetu v určitom priestore a čase. Na opis stavu predmetu, ktorý je nevyhnutný na pochopenie jeho správania, pohybu a vývinu, potrebujeme istý súbor hodnôt: objekt klasickej mechaniky sa charakterizuje svojimi súradnicami a hybnosťou, objekt termodynamiky svojou hustotou, koncentráciou, teplotou, objemom a tlakom, objekt kvantovej mechaniky svojou vlnovou funkciou, resp. atómovými číslami atď. ( L65;112).

-------
stav>