FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Stav psychický


stav psychický

- psychický jav, ktorý sa v určitom časovom intervale nemení.

Psychický stav je aktuálna uroveň psychiky determinovaná predošlými a momentálne pôsobiacimi podnetmi. Psychické stavy zahrňujú stavy rozumové, citové, vôľové, znepokojenia, napätia, tolerantnosti, presýtenia, mobilizačnej pohotovosti (u športovcov), očakávania ap.

Psychický stav recipientov determinuje napr. účinnosť pôsobenia masmédií, ich pôsobenie môže psychický stav stupňovať i eliminovať positívnym emocionálnym pôsobením a uspokojením očakávania ( L916;394).

-----------------
stav psychický>