FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mezolit


mezolit = stredná doba kamenná

- hospoársky i kultúrne záverečná fáza paleolitu. Je jeho pokračovaním (neprávom sa periodizačne kládol na úroveň paleolitu a neolitu, hoci neznamená taký obrat v ekonomike ani v spoločnosti) za zmenených podmienok, v prirodnom prostredí geologickej súčasnosti ( holocénu). Trval približne od 8000/7500 pr. n. l. až do úplného prevládnutia neolitického výrobného spôsobu. Preto je trvanie mezolitu v rôznych oblastiach podstatne odlišné (napr. v Holandsku sa podľa C14 datuje od 7400 do 4200 pr n. l., Dánsku od 7450 do 3250 pr. n. l., v strednej Európe sa často predpokladá jeho dlhšia paralelná existencia s neolitom až eneolitom).

Na území Slovenska je mezolit v období 8 tis. pr. n. l. - 6 tis. pr. n. l.

Mezolit nie je vývojovou fázou celosvetového dosahu, ale obmedzuje sa na časť Eurázie, kde s nástupom holocénu nastali výrazné ekologické zmeny. Najstaršia fáza európskeho mezolitu je súdobá s formujúcim sa predoázijským neolitom.

Ustáva lovecký spôsob života a nahradzuje ho usadlejší spôsob zberačov a rybárov, spojený snáď s počiatkami matriarchátu. Pazúrikové nástroje sú drobnejšie (mikrolity) a opatrené násadami, na stupni azilien už zdobené neraz symbolickými prvkami ( L373;544 l524;129).

----------
mezolit>