FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

8 Tis. pr. n. l.9 tis. pr. n. l. 7 tis. pr. n. l.

40 tis. pr. n. l. - 8. tis. pr. n. l.
- na Slovensku mladý paleolit

10 tis. pr. n. l. - 8 tis. pr. n. l.
- začiatok obdobia neotermu, kedy podnebie nadobúda už dnešný charakter. Ľadovce celkom ustupujú. Vzniká klíma, ktorá je nepriaznivá pre život lovcov zveri, ale poskytne v určitých krajoch (úpätie hornatých oblastí Prednej Ázie, ale aj južnej časti Severnej Ameriky a i.) podmienky pre vznik poľnohospodárstva

8 tis. pr. n. l. - 6 tis. pr. n. l.
- na uzemí Slovenska existuje mezolit

8. tis. pr. n. l.
- od tohto tisícročia sa objavujú najstaršie opevnené sídliská mestského typu (napr. Jericho v Palestíne). Súčasne sa začína v oblasti Prednej Ázie rozširovať obrábanie pôdy a pestovanie poľnohospodárskych plodín. Táto agrárna revolúcia sa do Európy rozšírila v 6. tis. pr. n. l. až 2. tis. pr. n. l. Vedie k usadlému spôsobu života, ale aj k hlbokému pozorovanie klímy a snahám o predvídanie jeho pravideľne sa opakujúcich zmien v závislosti od astronomickych javov a pod. (pozri neolit, neolitická revolúcia)

7600 pr. n. l.
- z tejto doby pochádza úplná ľudská kostra nájdená koncom 60. rokov 20. stor. v jaskyni Francti (severne od Portocheli) na východnom Peloponéze