FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Spoločnosť


spoločnosť spoločnosť (FT)

- skupina ľudí, ktorá sa utvára v účelnom spolužití a spolupráci, na základe konvencie, zmluvy, rovnakých záujmov. Spoločnosť a jej stránky tematizujú rôzne vedy ( sociológia, história, etnografia, štatistika, sociálna psychológia, právna veda, medicína, kulturológia atď.), filozofické a teologické učenia; je predmetom úvah aj každodenného človeka, umelca, nábožensky veriaceho človeka, nositeľa mýtu. Spoločnosť je predpokladom vzniku kultúrneho spoločenstva, ktoré je maximom bytia spoločnosti čiže spoločnosť nemôže byť viac než kultúrna; kultúrnosť je maximum spoločenskosti. Významové útvary, ktoré sa utvárajú pri manifestácii spoločnosti v ľudskom vedomí (teórie spoločnosti, pojmy spoločnosti, predstavy o spoločnosti, fantastické obrazy spoločnosti, sny o spoločnosti atď.) závisia od kategórií, ktoré intervenujú v procese manifestácie spoločnosti v ľudskom vedomí; takýmito kategóriami môže byť napríklad historickosť, riadenosť bohom, zákonitosť, osudovosť atď.

Pojem spoločnosti je základný pojem sociálnych vied.

-------------
spoločnosť>