FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

6 Tis. pr. n. l.7 tis. pr. n. l. 5 tis. pr. n. l.

8 tis. pr. n. l. - 6 tis. pr. n. l.
- na uzemí Slovenska existuje mezolit

6 tis. pr. n. l.
- v priebehu tohto tisícročia prenikali poľnohospodárske kultúry do nápla- vovej oblasti pri dolnom toku Eufratu a Tigridu. Vďaka veľkej úrodnosti pôdy tu dosiahlo poľnohospodárstvo, využívajúce riadený vodný systém, vysoké výnosy; tak vznikli predpoklady pre spoločenskú deľbu práce a pre vyčlenenie sa vládnucej triedy a remeselníkov
- Z Prednej Ázie sa do Európy začína šíriť agrárna revolúcia
- Hacilar

-------------------
6 tis. pr. n. l.>