FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Eneolit


eneolit = neskorá kamenná doba = chalkolit (v Prednej Ázii) = medená doba

- vyplňuje časový úsek medzi neolitom a bronzovou dobou. Názvy (chalkolit z gréc. chalkos = meď, eneoloti z gréc. eneos = kov, meď) vyjadrujú to, že v tejto dobe bola známa meď ako nová surovina pre nástroje, šperky a zbrane, ale aj to, že sa používali kamenné nástroje.

----------
eneolit>