FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Neolit


neolit = mladšia kamenná doba

- historická epocha v dejinách ľudstva alebo vo vývoji ľudskej spoločnosti, ktorá nahradila ekonomiku predchádzajúcich období - paleolitu a mezolitu - založenú na love a zberačstve produktivnym hospodárstvom. V strednej Európe spadá do časového intervalu 5. tis. pr. n. l. - 3. tis. pr. n. l. Odvtedy nastal víťazný boj človeka s prírodou, ktorú donútil, aby mu poskytla potrebné statky pre život: prestal byť koristníkom, základné prostriedky obživy kryl cielavedomím pestovaním obilovín a chovom domáceho zvieratstva. Nové hospodárske formy priaznivo ovplyvňovali život človeka a hlboko zasahovali do všetkých jeho sfér. Odzrkadlili sa napokon aj v populačnom raste, ktorý bol príčinou - v dôsledku existencie expanzívneho hospodárstva - rozsiahlej neolitickej kolonizácie, ktorá zasiahla pomerne skoro aj naše krajiny, odvtedy trvale osídlené; tým položil neolit základy ich kultúrneho obrazu. Usilovnosť nositeľov neolitických poľnohospodárskych civilizácií, akceptovanie kultúrnych výdobytkov, ich pretváranie a dotváranie vedú ku koreňom dnešnej našej civilizácie, najmä európskej ( L373;601-602).

---------
neolit>