FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ekonómia


ekonómia ekonómia (FT)
Kód: 42

- spoločenská veda, ktorá skúma hospodárske aspekty života spoločnosti, motívy a spôsoby rozhodovania sa tak jednotlivcov, ako aj spoločnosti ako celku o alternativnom využití vzácnych statkov. Skúma výrobu a spôsoby rozdeľovania statkov a služieb na súčasnú i budúcu spotrebu medzi jednotlivcov a spoločenské skupiny. Zaoberá sa aj výmennými procesmi, ktoré sa pritom uskutočňujú.

Ekonómiu tvorí celý systém ekonomických vied a vedných disciplín a množstvo škôl a ekonomických teórií (učení) ( L216;57 an.).

Ekonómia ako samostatná veda vzniklad v Anglicku. Najprv sa používal termín " politická ekonómia (political economy)", neskpr - od čias neoklasiky - sa čoraz častejšie nahrádzal názvom ekonómia (economics) ( L1331;26).

-----------
ekonómia>