FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Paleolit


paleolit (palaios = starý, lithos = kameň) = staršia doba kamenná

- najstaršie a najdlhšie obdobie ľudských dejín v starších štvrtohorách, ktorým začína pravek. Delí sa spravidla na štyri obdobia podľa kamenných nástrojov. Okruhliakovú industriu najstaršej epochy (od 2 mil. pr. n. l. do 600 000 pr. n. l.) vystriedali hrubé pästné kliny staršieho paleolitu (do 150 000 pr. n. l.); zahrnuje abbevillien pôvodne zvaný chelléen) a neskôr rozlíšenejšie náradie stredného paleolitu, zaľudneného neandertálcami (do doby okolo 40 000 pr. n. l.). V mladšom alebo neskorom období, nesprávne niekedy zvannom epipaleolit (do doby okolo 9 000 pr. n. l.), sa objavuje vyvinutý homo sapiens, pazúriková industria sa vypracováva, rozlišuje; v poslednej fáze neskorého paleolitu v tzv. magdaléniene, nazvanom podľa hlavného náleziska, sa vyskytujú obdivuhodne vyspelé výtvarné prejavy maliarske ( magické jaskynné zobrazenia zvierat a rytiny nsa kostiach), ktoré mali asi svoje neznáme predstupne, a aj plastické (sošky tzv. venuší) ( L373;657an. L524;151). Záverečnú fázu paleolitu označujú ako mezolit ( L373;544).

-----------
paleolit>