FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

10 Tis. pr. n. l.20 tis. pr. n. l. 9 tis. pr. n. l.

40 tis. pr. n. l. - 10 tis. pr. n. l.
- začiatok deľby práce a neskôr výmeny výrobkov, ktoré niesli so sebou aj prvé poznatky počtárske. Znalosť varenia a pečenia sa mohla stať v neskoršej dobe prameňom nielen ďalších remeselných schopností (hrnčiarstvo - 8. tis. pr. n. l.; spracovanie kovov - 7. tis. pr. n. l. 6. tis. pr. n. l., hutníctva a sklárstva - 4. tis. pr. n. l.), ale aj prvých empirických vedomostí z chemickej technológie

40 tis. pr. n. l. - 8. tis. pr. n. l.
- na Slovensku mladý paleolit

30 tis. pr. n. l. - 10 tis. pr. n. l.
- žije kromaňonec

10 tis. pr. n. l.
- polyteizmus a animizmus

10 tis. pr. n. l. - 8 tis. pr. n. l.
- začiatok obdobia neotermu, kedy podnebie nadobúda už dnešný charakter. Ľadovce celkom ustupujú. Vzniká klíma, ktorá je nepriaznivá pre život lovcov zveri, ale poskytne v určitých krajoch (úpätie hornatých oblastí Prednej Ázie, ale aj južnej časti Severnej Ameriky a i.) podmienky pre vznik poľnohospodárstva