FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Revolúcia neolitická


revolúcia neolitická

- jeden až tri tisícročia trvajúci proces zaujatia nového postoja človeka k prírode odohrávajúci sa na rôznych miestach Zeme v rôznom čase v intervale približne 8. tis. pr. n. l. - 2. tis. pr. n. l. (pozri neolit, neolitizácia).

Vzrastá sebavedomie človeka, uskutočňujú sa rozsiahle zmeny v technike, ekonomike i svetonázore. Obsahom neolitickej revolúcie je predovšetkým vznik poľnohospodárskej výroby, domestikácia zvierat, usadlý spôsob života, vznik remesla a zmeny v nadstavbe ( L