FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

7. Stor.


6. stor. 8. stor.

Na pápežskom stolci sú: sv. Gregor I. (590-604), Sabinián (604-606), Bonifác III. (607), sv. Bonifác IV. 608-615), sv. Adeodat I. (Deusdedit) (615-618), Bonifác V. (619-625), Honorius I. (625-638), Severín (640), Ján IV. (640-642), Teodor I. (642-649), sv. Martin I. (649-655), sv. Eugen I. (655-657), sv. Vitalian (657-672), Adeodat II. (672-676), Donus (676-678), sv. Agato (678-681), sv. Lev II. (682-683), sv. Benedikt II. (684-685), Ján V. (685-686), Konon (686-687), sv. Sergius I. (687-701)

5. stor. - 7. stor.
- prechodné obdobie medzi antikou a stredovekom

7. stor.
- raný stredovek
- zjednotenie nomádskych kmeňov a šírenie budhizmu ( lamaizmus) v Tibete - začína rozvoj islamského umenia

7. stor. - pol. 13. stor.
- hradisková kultúra na území Čiech, Moravy a Slovenska

600
- v strednej Európe končí pravek

622
- hedžra - začiatok islamského letopočtu

631
- víťazstvo zjednotiteľa slovanských kmeňov franckého kupca Sama nad franckým kráľom Dagobertom (613-638) pri hrade Vogastisburg; po Samovej smrti sa táto prvá ríša západných Slovanov čoskoro rozpadla (cf. Samova ríša)

632
- Muhammad +

635
- začiatok arabských výbojov ( Perzia, Egypt)

636
- dobytie Jeruzalema kalifom Omarom; Židia sa dostávajú pod nadvládu Arabov

638
- dobytie Antiocheie Arabmi

643
- obsadenie Alexandrie Arabmi; v tomto období pôsobil v Alexandrii Paulus z Aigíny

658
- Samo +
- rozpad Samovej ríše

680
- vznik prvej bulharskej ríše (do r. 1018); hlavným mestom ranefeudálneho štátneho útvaru bola Pliska; postupný rozklad občiny a rozvoj feudálnych vzťahovl asimilácia bulharských kmeňov so slovanským obyvateľstvom

683-686
- z tejto doby sú doložené z dnešnej Kambodže a Indonézie nápisy obsahujúce medzi číslicami nulu v tvare bodky alebo malého krúžku. Pozri: 876 v 9. stor.

-----------
7. stor.>