FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Alexandria


Alexandria Alexandria (FT)

- pristavné mesto v Egypte, v západnej delte Nílu; dnes má 314 kmý, okolo 3 mil. obyv.; mesto založil Alexander Veľký 332-331 pr. n. l. Alexandria bola obchodným a kultúrnym centrom helenistického sveta, preslávila sa pestovanim vied a umení; bola hlavným mestom helénskeho Egypta.

V Alexandrii bola najväčšia knižnica staroveku ( alexandrijská knižnica) kráľovskou " akadémiou" pri nej, kde sa pestovali vedy filologické, vedy exaktné a najmä lekárstvo. Začiatkom 3. stor. pr. n. l. tu bol zriaden vedecký ústav "Museion" (cf Museion alexandrijské), ktoré zaniklo r. 391 n. l.

V súčasnosti je v nej priemysel ropný, chemický, energetickýAlexandria>