FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Gregor i.


Gregor I. Veľký (asi 540 Rím - 604 Rím)

- 64. pápež (590-604). Sprvu bol rímskym úradníkom, potom prefektom. Pod dojmom biedy svojej doby opustil svetskú dráhu a prijal rehoľné rúcho. Rozsiahle zdedené pozemky venoval na založenie šiestich kláštorov na Sicílii a jedného - pomenovaného podľa sv. Ondreja - v otcovskom paláci v Ríme. Pápež Pelagius II. ho spravil svojim stálym vyslancom (apokrisiariom) v Carihrade.