FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Antiocheia


Antiocheia = Antiochia = dnes Antakya

- mesto na riekou Orontom v Sýrii založené r. 300 pr. n. l. Seleukom I. Níkatorom. Sidlo sýrskych kráľov, neskôr rímskych prokonzulov a kresťanského patriarchu (v Antiochei kresťanov za čali označovať názvom Christianoi, t. j. Kristovci).

Antiocheia je vychodiskom ciest k Eufratu.

Antiocheia je rodiskom Ammiana Marcellina, sídlom antiochejskej teologickej školy, z torej ucenia vyšiel Nestorios.

Antiocheiu dobyli r. 638 Arabi, 1029-1268 sídlo Antiochijského kniežactva.