FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tibet


Tibet Tibet (FT)

- krajina v západnej Číne; 1,22 mil. kmý. Hlavné mesto Lhasa. Dnes autonómna oblasť Číny. V r. 1987 1 970 000 obyvateľov.

Povrch hornatý - Tibetská náhorná plošina; pramenná oblasť ázijských riek.

Podnebie vnútrozemské.

Chov jakov, dobytka.

V 7. stor. zjednotenie nomádskych kmeňov, širenie budhizmu, lamaizmu.

Od 8. stor. budhizmus (lamaizmus) štátnym náboženstvom, na jeho základe vytvorená štátna štruktúra.

R. 1253 sa zmocnil ríše chán Chubilaj, závislosť od čínskej dynastie J?anovcov; upevňovanie kňazskej vlády, od 16. stor. titul vládcu dalajláma.

Od 1720 po vypudení džungarovpod čínskou zvrchovanosťou, od 1750 čínsky protektorát. Krvavé potlačenie viacerých vzbúr.

V 19. stor. spory o Tibet medzi Čínou, Anglickom a Ruskom; od 1911 samostatnosť.

R. 1950 obsadenie Tibetu čínskou armádou, 1951 podpísanie zmluvy o tzv. mierovom oslobodení Tibetu s prísľubom regionálnej autonómie, 1956-58 nepokoje, 1059 protičínske povstanie, útek 14. dalajlámu do Indie (exilová vláda); po potla4ení povstania masový útek do exilu.

R. 1965 vytvorenie autoňomnej oblasti Tibetu v rámci Číny ( L715;732).

--------
Tibet>