FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Asimilácia


asimilácia lat. assimilatio

- prispôsobovanie, splývanie. Pojem alebo predstava asimilácie sa používa v rámci rôznych vied a úvah a pri ich tvorbe intervenujú rôzne kategorie a iné významové útvary. Pri používaní pojmu asimilácie si treba uvedomiť konfiguráciu kategórií intervenujúcich pri jeho genéze a transformácii. Filozofia sa stará najmä o kategoriologický rozbor bytia pojmu asimilácie.asimilácia>