FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Entita

entita

- hocičo, o čom možno mať informácie, hocičo, o čom môžeme niečo vedieť, predpokladať, o čom sa môžeme domnievať, že má nejaké vlastnosti, čo môžeme opísať, čo môže byť predmetom našich úvah ( L539;154); niečo existujúce, jestvujúce, nejaká vec, bytosť, bližšie neurčený útvar skutočnosti/ vedomia, nie je napríklad určené ani to, či je naozaj skutočný, predpokladaný, domnelý a pod. Entitou je napr. významový útvar, významový proces, stránka materiálnej skutočnosti, ľudské indivíduum, vodník, Slnko, vzťah, proces, bylina, anjel a pod.

Dôležitým delidlom entít je to, či existujú s naším pričinením, alebo bez neho. Entity existujúce bez nášho pričinenia sú danosti.

Najdôležitejším typom entít, ktorých sa týkajú kapitoly FILITU, sú filozofémy.

Na entitách študujeme najmä

momentálny prierez ich štruktúrou,
genetickú a dynamickú dominantu ich štruktúry
a nevyhnutné externé súvislosti ich štruktúry.

Entita je súcno nejakej veci, jej súcnosť, to ' že' na rozdiel od 'čo'. Pojem entity je základný pojem scholastiky.

---------
entita>