FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Skupina

skupina

- súbor entít. Zoskupenie osôb, ktoré spája určitý znak ( pohlavie, príbuzenský vzťah); možno ich deliť podľa veľkosti, od dvoch alebo troch členov, cez skupiny malé, až po skupiny veľké, národ, alebo v krajnom prípade celé ľudstvo; ďalej na skupiny formálne a skupiny neformálne, skupiny členské a skupiny referenčné, a i.Najčastejšie skúmanými znakmi skupín sú: vzájomná interakcia členov, spolupráca, identifikácia so skupinou, skupinové roly, komunikácia v skupine a i. ( L571;190).

V biológii: tribus - taxón, ktorý je nižší ako čeľaď alebo podčeľaď a vyšší ako skupinka alebo rod.

----------
skupina>