FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pojem kategórie

pojem kategórie

- kognitivny významový útvar, ktorý je výsledkom poznania kategórie; pojem kategórie treba odlišovat od kategórie: sú to dva odlišné významové útvary.