FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Grécke výrazy e

A B CH D E F G H I K L M N O P R S T U Z


echein - matie

eidos - idea
einai - bytie

emfytos - vrodený

energeia - akt, činnosť
enkefalon - mozog
enkýklios paideía - encyklopedická výchova
entelecheia - entelechia
epistémé - poznanie vedecké, veda, vedenie
enyparchón - imanentný

eschaton - najhoršie, najkrajnejšie, najvyššie, najvzdialenejšie, posledné

éthos - mrav

eudamonia - šťastie
eutychia - šťastie

evangelistes - evangelista