FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Grécke výrazy a

A B CH D E F G H I K L M N O P R S T U Z


agathon - dobro

aisthéton - objekt
aition - príčina

akribeia - akríbia

aletheia - pravda

analogia - analógia
analogismos - analogizmus
analytikos - analytický
analysis - analýza
ananke - osud
ancho, -ein - hrdúsiť, škrtiť
anthropos - človek
antikeimenon - objekt

apatheia - apatia
apeiron - apeiron
apodeixis - dôkaz
aporrhoia - emanácia

areté - cnosť
arché - počiatok, princíp
Aristotelés - Aristoteles
arithmos - číslo

astér - hviezda