FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Grécke výrazy h

A B CH D E F G H I K L M N O P R S T U Z


harmoi - nedávno, práve
harmonia - harmónia, ľubozvuk, medzera, spojka, spolok, súhlas, súlad, sumernosť, zhoda, zmluva
harmos - kĺb, spojka
harmoster - dozorca, miestodržiteľ, usporiadateľ, veliteľ
heimarmene - osud
hen - jedno
hermeneúein - postup pri interpretácii textov a náboženských svedectiev, prekladať, tlmočiť, vykladať
hésychia - pokoj
heuresis - nachádzanie, vynachádzanie

holon - celok
hormé - úsilie
horismos - definícia

hydór - voda
hýlé - látka
hyparchein - bytie
hypokeimenon - subjekt
hypothesis - podmienka