FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Grécke výrazy s

A B CH D E F G H I K L M N O P R S T U Z


sofia - múdrosť
sofos - mudrc
sóma - telo

synaisthesis - vedomie
symbebekos n - akcidens, akcident
synecheia - súvislosť
syneidesis - vedomie
synesis - vedomie
synkrino - porovnať, posudzovať, vykladať, zjednotiť, zlúčiť