FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Grécke výrazy t

A B CH D E F G H I K L M N O P R S T U Z


tautotés - totoľnos»
taxis - poriadok

teleion - dokonalos»

Thalés - Táles
thanatos - smr»
theos - boh

tolma - drzos», odvaha, smelos»
topos - miesto