FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Éthos

éthos (gr.)

- miesto, kde sa pasú zvieratá, stajňa; spôsob života zvierat a ich chovania; miesto, kde býva človek, určené spoločestvom alebo pôvodom; všetko, čo je obyčajom a mravom v rámci spoločného bývania; charakter jednotlivého človeka vo vzťahu k spoločnému mravu; spôsob konania, postoj a zmýšľanie osôb ( L979;17).