FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ekonomika


ekonomika = hospodárstvo

- 1. oblasť spoločenskej praxe zameranej na cieľavedomú hospodársku činnosť ( hospodárstvo), ktorej cieľom je výroba, rozdeľovanie, výmena i spotreba materiálnych i nemateriálnych statkov a služieb. Konečným cieľom každej ekonomiky je uspokojovanie určitých potrieb.

Ekonomickou (hospodárskou činnosťou sa zaoberajú tak jednotlivé - individuálne subjekty, ako aj integrované, vzájomne závislé a spoločne pôsobiace hospodárske subjekty. Z tohto aspektu potom môžeme hovoriť o mikroekonomike alebo makroekonomike ( L216;61-62).

2. Ekonomika je veda, ktorá skúma, ako jednotlivci a spoločnosť rozhodujú o použití obmedzených zdrojov (pôdy, nerastov, práce a lebo kapitálovych statkov, ako sú stroje, budovy a inéř) na produkciu, výmenu a spotrebu tovarov a služieb, aby slúžili na uspokojovanie ich neobmedzených potrieb a želaní Základným problémom ekonomiky je obmedzenosť ( L1144;13-14).

------------
ekonomika>