FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Technika


technika (z gr. TECHNÉ = umenie, schopnosť v niečom sa vyznať, zručnosť) Kód: 431

- súhrn človekom vytvorených materiálnych prostriedkov, ako aj spôsobov ich použitia v procese spoločenskej výroby; v širšom zmysle spôsoby a metódy práce aj v nevýrobných oblastiach, napr. v umení, športe, zdravotníctve atď. Poslaním techniky je uľahčovať človeku prácu tým, že sčasti alebo úplne nahradzuje jeho výrobné funkcie. Je spoločenskou silou, ktorá mu umožňuje čoraz väčšmi ovládať prírodné a spoločenské prostredie ( L74;714).

Technika je predmetom skúmania technických vied, sociológie, psychológie, estetiky, filozofie techniky atď.

-----------
technika>