FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Príroda


príroda príroda (FT)

- súhrn všetkých hmotných predmetov, štruktúr a procesov v nekonečnej mnohotvárnosti ich prejavu. V najširšom zmysle je priroda všetko, čo existuje v celej mnohotvárnosti foriem ( vesmír) mimo vedomia a nezávisle od neho. Za prirodu pokladajú aj protiklad výtvarov spoločnosti.

Príroda je predmetom skúmania prírodných vied , filozofie, teológie, zameriava sa však na ňu aj náboženstvo , každodenné vedomie človeka, umenie, praktická činnosť človeka, technika, technológia atď.

----------
príroda>