FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

30 Tis. pr. n. l.35 tis. pr. n. l. 27 tis. pr. n. l.

45 tis. pr. n. l. - 10 tis. pr. n. l.
- v strednej Európe mladý paleolit

40 tis. pr. n. l. - 10 tis. pr. n. l.
- začiatok deľby práce a neskôr výmeny výrobkov, ktoré niesli so sebou aj prvé poznatky počtárske. Znalosť varenia a pečenia sa mohla stať v neskoršej dobe prameňom nielen ďalších remeselných schopností (hrnčiarstvo - 8. tis. pr. n. l.; spracovanie kovov - 7. tis. pr. n. l. 6. tis. pr. n. l., hutníctva a sklárstva - 4. tis. pr. n. l.), ale aj prvých empirických vedomostí z chemickej technológie

30 tis. pr. n. l. - 10 tis. pr. n. l.
- žije kromaňonec

30 tis. pr. n. l.
- prvý, i keď nie veľmi preukazný doklad číselného záznamu, tzv. vestonická vrubovka. Kult bohyne matky