FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dejiny ľudstva


dejiny ľudstva

- vývoj človeka a ľudskej spoločnosti od ich vzniku až dodnes. Dejiny ľudstv sa členia na pravek, starovek, stredovek, novovek a najnovšie dejinydejiny ľudstva>