FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Klérus


klérus

- duchovnestvo, kňazstvo.

Pápež, prvý biskup a následník apoštola Petra, odvodzuje svoju autoritu z Kristovej vôle. Je titulárnym biskupom rímskej diecézy a kontroluje dianie v katolíckej cirkvi. Sídli vo Vatikáne.

Kardináli volia pápeža a sú jeho poradcami. Je ich vyše sto, pôsobia po celom svete a informujú pápeža o potrebách cirkvi.

Biskupi, následníci apoštolov, sú zodpovední za miestne cirkvi. Pápež ich zvoláva na zhromaždenia - koncily, a tam rozhodujú o ďalšej orientácii svetovej cirkvi. Posledný bol Druhý vatikánsky koncil. Súhrn biskupov vytvára episkopát.

R. k. kňazi sú v stálom kontakte s laikmi. Od 10. stor. sú viazaní celibátom.

Rehoľníci a rehoľníčky. 200 000 mužov a 700 000 žien sa z vernosti k evanjeliu zrieka sveta a venuje sa modlitbe. Dobrovoľne prijímajú chudobu a poslušne idú tam, kam ich pošlú ich predstavení ( L576;163).