FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cirkev katolícka


cirkev katolícka

- najväčšia kresťanská cirkev na svete. Medzi kresťanskými náboženskými organizáciami zaujíma osobitné miesto svojím dokonale vybudovaným, prísne hierarchicky organizovaným kultovým aparátom s dlhodobou tradíciou. Disponuje obrovskými majetkovými fondami, ktoré kultovému aparátu umožňovali a umožňujú, že v celej doterajšej histórii mohol a doteraz môže vystupovať vo svetovom meradle ako relativne samostatná ekonomická a politická sila.

Katolícka cirkev vznikla z raného kresťanstva rozmachom hierarchie a pápežstva, ako aj presne vymedzenej dogmatiky:

základy vierouky katolíckej cirkvi sú obsiahnuté vo vieroučných textoch ponovozákonnej doby, napríklad v apoštolskom vyznaní viery. Východisko tvorí biblia so Starým zákonom v rozsahu alexandrijského kánona, teda vrátane tzv. deuterokanonických kníh spolu s ranou kresťanskou tradíciou. I keď ku zdrojom viery nemôže už nič pribudnúť, články viery možno formulovať podľa potreby kedykoľvek. Robia to všeobecné snemy a pápeži. Väzba na pramene je pritom nevyhnutná.

Základným prvkom štruktúry katolíckej cirkvi je lokálna cirkev. Zvláštnou črtou katolíckej cirkvi sú reholné spoločnosti ( L429;64 L42; 509 L507;549).cirkev katolícka>