FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kardinál


kardinál (lat. cardinalis - hlavný)

- pôvodne hlavný farár v Ríme. Kardináli sú oprávnení voliť rímskeho biskupa; od stredoveku zbor najvyšších hodnostárov katolíckej cirkvi, menovaných pápežom a majúcich právo voliť nového pápeža ( L42;502).

-----------
kardinál>