FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Modlitba


modlitba

- obvykle slovný prejav kladného vzťahu k transcendencii. Modlitba predpokladá nadľudskú bytosť, ktorá počuje a je schopná vyslyšať. K modlitbe dochádza tam, kde má človek k bohu alebo bohom osobný vzťah, kde boha poníma ako subjekt, s ktorým možno jednať. Modlitba nie je mysliteľná tam, kde stredom záujmu náboženstva nie je boh ako osobnosť. Modlitba sa preto nevyskytuje v prisnejšom budhizme: jej miesto tu zaujíma kontemplácia ( L152; 275).