FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Koncil vatikánsky 2.


koncil vatikánsky 2. (1962-1965) = Vaticanum II

- XXI. všeobecný koncil; zvolal ho Ján XXIII., aby zmodernizoval katolícku cirkev ( aggiornamento) vo všetkých oblastiach jej činnosti, napríklad zavedením novej liturgie v národných jazykoch a demokratickým prístupom k veriacim. Koncil vyjadroval optimizmus i ilúzie šesťdesiatych rokov. Jedným z najaktívnejších učastníkov bol Karol Wojtyla (budúci Ján Pavol II.). Nálada však neprežila rok 1968, kritický tak pre cirkev, ako aj pre svetskú spoločnosť, keď pápež Pavol VI. odmietol zrušiť cirkevný zákaz umelej antikoncepcie a znovu ju odsúdil encyklikou Humanae vitae.

-----------------------
koncil vatikánsky 2.>