FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Apoštoli


apoštoli (gr. apostolos - posol, vyslanec)

- 1. Ježišovi dvanásti učeníci, ktorým dal Ježiš mimoriadnu autoritu a moc aby mohli hlásať jeho účenie, robiť zázraky a zúcastiť sa na poslednom súde. Po Ježišovom odchode bolo prvoradou úlohou apoštolov učiť a pokrstiť všetky národy. Obraz apoštolského kolégia sa v myšlienkovom svete raného kresťanstva Číslo 12 má symbolický význam: naznačuje, že apoštoli sú zakladateľmi nového Izraela (pozostávajúceho z dvanástich kmeňov). Preto bolo potrebné po Judášovej zrade zvoliť na uprázdnené miesto nového apoštola. Dvanásti apoštoli sú: Peter, Ondrej, Jakub (starší, Zebedov syn), Ján, Filip, Bartolomej, Tomáš, Matúš, Jakub (mladší, Alfeov syn), Tadeus, Šimon, Judáš, potom Matej.
2. Pavel, apoštol pohanov, ktorého v rámci videnia povolal hlásať evanjelium sám Ježiš.
3. všetci tí, ktorých apoštoli vybrali, aby hlásali evanjelium.
4. Lisť Židom nazýva apoštolom Ježiša Krista ako vyslanca božieho.
5. sú aj takí ľudia, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštoli, a nie sú, to sú falošní apoštoli ( L50;20).

Následníkmi apoštolov sú biskupi ( L576;162).