FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

10. Stor.


9. stor. 11. stor.

Na pápežskom stolci sú: Ján IX. (898-900), Benedikt IV. (900-903), Lev V. (903), Sergius III. (904-911), Anastazius III. (911-913), Lando (913-914), Ján X. (914-928), Lev VI. (928), Štefan VII. (928-931), Ján XI. (931-935), Lev VII. (936-939), Štefan VIII. (939-942), Marinus II. (Martin III.) (942-946), Agapet II. (946-955), Ján XII. (955-964), Lev VIII. (963-965), Benedikt V. (964-966), Ján XIII. (965-972), Benedikt VI. (973-974), Benedikt VII. (974-983), Ján XIV. (983-984), Ján XV. (985-996), Gregor V. (996-999), Silvester II. (999-1003)

756-1031
- vláda arabskej dynastie Umajjovcov v Španielsku; najväčší rozkvet cordobského emirátu (od r. 929 chalifátu) v prvej polovine 10. stor.

pred 900
- vpád maďarských kočovných kmeňov do Podunajska

10. stor.
- začína vrcholný stredovek
- Gambia súčasťou Ghanskej ríše (do 11. stor.)

906
- rozpad veľkomoravskej ríše po nájazdoch Maďarov

907
- porážka bavorských vojsk Maďarmi v bitke pri Bratislave

907-911
- vojna kijevského veľkokniežaťa Olega s Byzanciou; Kyjevská Rus ziskala právo bezcolného obchodu v Carihrade

910
- založenie kláštora v Cluny (Burgundsko); dôležité centrum snáh o reformu katolíckej cirkvi ( clunyjské hnutie) a jej posilnenie v priebehu 10. stor. a 11. stor.; program politickej nezávislosti cirkvi od svetskej moci

911
- Rollo, vodca Normanov, ktorí dobyli územie pri ústí Reiny, uznal zvrchovanosť západorímskej ríše; počiatok normanského kniežactva (Normandia), po stáročia odstredivej oblasti francúzskeho štátu

924
- Odon sa stáva opátom kláštora v Cluny

okolo 930-1003
- Gerbert, neskôr pápež Silvester II.

942
- Odon de Cluny +

950
- al-Fárábí +

960-992
- Mešek I. kniežaťom v Poľsku; z veľkej časti dovřšené zjednocovanie poľského štátu; Mešek I. založil dynastiu Piastovcov, ktorá v Poľsku vládla do r. 1370

962
- formálne obnovenie rímskej ríše; nemecký kráľ Oto I. korunovaný pápežom na cisára

963
- na Atose založený prvý kláštor

980-1015
- Vladimír kniežaťom kyjevským; zjednotenie krajín vychodnych Slovanov vrátane Červenej Rusi (Haliče); podnikol niekoľko ťažení proti Poľsku; asi r. 988 prijal kresťanstvo z Byzancie a vyhlásil ho za štátne náboženstvo

980-1037
- Avicenna (= Ibn Síná)

995
- vyvraždenie rodu Slavníkovcov Pŕemyslovcami na hradisku Libice nad Cidli- nou

------------
10. stor.>