FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Štruktúra - odkazy

štruktúra - odkazy

druhy, príklady štruktúry

éma

forma

genetická a dynamická dominanta štruktúry = GDDŠ

homomorfizmus

izomorfizmus

látka

momentálny prierez štruktúrou = MPŠ

názory na štruktúru
nevyhnutné externé súvislosti štruktúry = NESŠ

organizmus

prierez štruktúrou

stavba
sústava
systém

tautoméria

usporiadanosť

vlastnosť

---------------------------------
štruktúra - odkazy systematicky